"Cintaku bukan kosong,
Cintaku bukan tuk lambung lambung."
∞ Permalink   -   250 notes   -  Reblog
∞ Permalink   -   893 notes   -  Reblog
∞ Permalink   -   98 notes   -  Reblog
∞ Permalink   -   343 notes   -  Reblog
∞ Permalink   -   452 notes   -  Reblog
∞ Permalink   -   37 notes   -  Reblog
∞ Permalink   -   873 notes   -  Reblog